"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

A.HEYDƏROV ADINA SIRAVİ VƏ KİÇİK RƏİS HEYƏTİ HAZIRLAYAN MƏKTƏB

Daxili işlər orqanlarında sıravi polis əməkdaşlarının ilkin hazırlığı iyul 1920-ci ilə təsadüf edir. Həmin müddətdə 4 həftəlik kursları fəaliyyət göstərirdi. Sonralar sıravi və kiçik rəis heyətinin hazırlanması ayrı-ayrı məntəqələrdə həyata keçirilirdi. 1970-ci illərin əvvəllərində sıravi və kiçik rəis heyətinin hazırlığı tədris məntəqələrində həyata keçirilərək 1-2 ay müddətinə uzadılmışdır. Polis əməkdaşlarının peşə hazırlığının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 1974-cü ildə Azərbaycan Respublikası DİN-in tabeçiliyində kiçik və orta rəis heyəti hazırlayan ayrıca məktəb fəaliyyətə başlamış və 1985-ci ildə DİN-in tədris mərkəzi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1997-ci ildə tədris mərkəzinə Azərbaycan Respublikasının sabiq daxili işlər naziri general-leytenant A.N.Heydərovun adı verilmişdir. 1988-ci ilin dekabrında tədris mərkəzinə DİN-in sıravi və kiçik rəis heyəti hazırlayan məktəb statusu verilmiş və bu günə kimi fəaliyyət göstərir. 

Məktəbin qarşısında duran başlıca vəzifə yerli polis orqanlarında yeni qəbul edilmiş əməkdaşların ilkin hazırlıq kurslarının həyata keçirilməsindən ibarətdir. DİO-da sıravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrinə namizədlərin xidmətə başlayarkan öz vəzifələrini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün zəruri olan peşə biliyinə, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri məqsədi ilə məktəbdə ilk hazırlıq kursunun müddəti 4 ay müəyyən edilmişdir. 4 ay müddətində gənc polis əməkdaşlarına 588 saatlıq proqram çərçivəsində xüsusi mövzular tədris olunur. Tədrisin sonunda 40 saat həcmində praktiki dərslərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən, məktəbdə polis əməkdaşlarının peşə səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə ixtisasartırma və yenidən hazırlıq kursları təşkil edilir. Bu kursların müddəti 2 həftə müəyyən edilmişdir. Məktəbdə daima islahatlar həyata keçirilir və qabaqcıl xarici ölkələrin tədris müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq aparılır və onların təcrübəsindən geniş istifadə olunur.

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top