I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

KATİBLİK
Rəis 590-96-74

NÖVBƏTÇİ HİSSƏLƏRİ İDARƏETMƏ XİDMƏTİ
Rəis 590-90-82

NÖVBƏTÇİ HİSSƏ
Faks 590-93-31
590-94-31
492-73-96
590-99-29 

102 ZƏNG MƏRKƏZİ

Ünvan: Bakı ş. Azadlıq pr. 161

590-20-84

TƏHLÜKƏSİZ ŞƏHƏR XİDMƏTİ
Ünvan: Bakı ş. Azadlıq pr. 161

590-20-85

BAŞ TƏŞKİLAT-İNSPEKSİYA İDARƏSİ
Rəis: 590-92-44

BAŞ CİNAYƏT AXTARIŞ İDARƏSİ
Rəis 590-92-18

BAŞ İSTİNTAQ və TƏHQİQAT İDARƏSİ
Rəis 590-93-12

BAŞ MÜTƏŞƏKKİL CİNAYƏTKARLIQLA MÜBARİZƏ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Dəmirçizadə 7
İndeks AZ1072
Rəis 590-90-93
Növbətçi hissə 496-39-10
Faks 590-66-51

BAŞ NARKOTİKLƏRLƏ MÜBARİZƏ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. A.Abbaszadə17. İndeks AZ 1073
Rəis 590-90-23
Növbətçi hissə 590-21-10
Faks 590-21-11

Cənub bölgəsində regional şöbə (Lənkəran şəhəri)
Rəis 5-15-01
Növbətçi hissə 5-31-21
Faks 5-31-21

Qərb bölgəsində regional şöbə (Gəncə şəhəri)
Rəis 65-05-05

Növbətçi hissə 65-05-07

Faks 65-05-07

DAXİLİ TƏHLÜKƏSİZLİK İDARƏSİ
Rəis 590-60-25

KRİMİNALİSTİK TƏDQİQATLAR İDARƏSİ
Rəis 590-97-00

BAŞ ƏMƏLİYYAT və STATİSTİK İNFORMASİYA İDARƏSİ
Rəis 590-93-24

BAŞ İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK İDARƏSİ
Rəis 590-93-09

DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİN MÜHAFİZƏSİ ÜZRƏ ƏLAHİDDƏ POLİS TABORU
Ünvan: Bakı ş.Naxçıvanski küç.7
İndeks AZ 1096

Komandir 447-16-73
Növbətçi hissə 474-29-21

DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Q.Musabəyov 3203 Məh.4.
İndeks AZ 1114

Komandanın birinci müavini, qərargah rəisi 460-02-02
Rabitə növbətçisi 569-42-42
FAKS 469-42-42

NƏQLİYYATDA BAŞ POLİS İDARƏSİ
Ünvan: Zığ-Hövsan şosesinin sağ tərəfi 1091
Rəis 590-27-01
Faks 590-27-14

SU NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Yasamal r-nu, Kənar Dairəvi küç.2
İndeks AZ 1012
Rəis 433-33-48

Növbətçi hissə 433-38-02

HAVA NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ
Ünvan: Binə qəsəbəsi
İndeks AZ 1045

Rəis 497-27-69
Növbətçi hissə 497-27-89
Faks 497-27-28

DƏMİR YOLU NƏQLİYYATINDA POLİS İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. F.Əmirov 24/1
İndeks AZ 1010

Rəis 499-43-23
Növbətçi hissə 493-69-39

BAŞ DÖVLƏT YOL POLİSİ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı şəhəri, Xırdalan-Binəqədi şossesi 4.
İndeks AZ 1117
Rəis 590-81-15
Növbətçi hissə 590-81-35

FAKS 498-02-17

BAŞ MÜHAFİZƏ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Lisey döngəsi, 2.
İndeks AZ 1022
Rəis 492-92-02

Növbətçi hissə 594-24-05

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş.Rəşid Behbudov, 58
İndeks AZ 1002
Rəis 590-64-44
Növbətçi hissə 590-64-43

MİQRASİYA İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Nobel 65

İndeks  AZ1106
Rəis:590-64-54

PQİ-nin Lənkəran (Cənub bölgəsi) regional şöbəsi 
Rəis: 5-09-50

Faks 5-16-27

PQİ-nin Şəki (Şimal-Qərb bölgəsinin) regional şöbəsi
Rəis: 4-50-97
Faks 4-22-42

PQİ-nin Qərb bölgəsinin (Gəncə) regional şöbəsi 
Rəis: 264-48-88
Faks 267-09-43

PQİ-nin Şimal bölgəsinin (Quba) regional şöbəsi
Rəisi 5-35-13
Faks 5-42-28

PQİ-nin Bərdə regional şöbəsi
Rəisi 5-04-14
Faks 5-65-93

PQİ-nin Göyçay regional şöbəsi
Rəisi 4-89-71
Faks 4-89-73

PQİ-nin Şirvan regional şöbəsi
Rəisi 5-41-91
Faks 5-41-81

PQİ-nin Naxçıvan regional şöbəsi
Rəisi 44-80-12

SƏFƏRBƏRLİK İŞLƏRİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ ŞÖBƏSİ
Rəis 590-92-42

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNTERPOLUN MİLLİ MƏRKƏZİ BÜROSU
Ünvan: Bakı ş. Firdovsi Məmmədov, 4.
İndeks  AZ 1022

Rəis 590-60-00
Növbətçi hissə 590-60-10

BAŞ KADRLAR İDARƏSİ
Rəis 490-80-27

POLİS AKADEMİYASI
Ünvan: Şüvəlan q. Almas İldırım, 3. İndeks AZ 1044

Rəis 454-34-69
Növbətçi hissə 454-34-57
Faks 454-13-37

A.HEYDƏROV adına TƏDRİS MƏRKƏZİ
Ünvan: Bakı ş. Şüvəlan q.Sabir, 17.
İndeks AZ 1044

Rəis 454-12-54
Növbətçi hissə 454-12-25

DAXİLİ TƏHQİQATLAR İDARƏSİ
Rəis 590-93-14
Faks 590-12-50

ŞƏXSİ HEYƏTLƏ İŞ İDARƏSİ
Rəis 590-20-14

BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ İDARƏSİ
Rəis 590-99-64

BAŞ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASYİA İDARƏSİ
Rəis 590-90-90

MƏTBUAT XİDMƏTİ
Rəis 590-99-24
FAKS 590-98-64

MALİYYƏ PLAN İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Azadlıq pr. 161.
İndeks AZ 1106
Rəis 590-20-90

MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNAT BAŞ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Azadlıq pr. 161.
İndeks AZ 1106

Rəis 590-20-20

TİBB İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Azadlıq pr. 161.
İndeks AZ 1130

Rəis 590-20-10

1 saylı poliklinika
Ünvan: Bakı ş. Z.Bünyadov pr. 70A
İndeks AZ 1010
Rəis 590-27-47
Qeydiyyat otağı 590-27-40

2 saylı poliklinika
Ünvan: Bakı ş. Zərgərpalan, 35.
İndeks Az 1009
Rəis 590-21-85
Qeydiyyat otağı 590-21-88

A.Heydərov adına hospital
Ünvan: Bakı ş. Ziya Bünyadov, 36.
İndeks AZ 1069

Rəis 562-87-18

“Xəzri” İstirahət və Sağlamlıq Mərkəzi

Ünvan: Zaqulba q. R.İmanov 40

İndeks  AZ1058

Rəis 553-58-48

Növbətçi post 453-63-22
Faks 453-63-33

Administrator 554-47-60

KOMENDANT XİDMƏTİ
Rəis 590-93-33


İDMAN CƏMİYYƏTİ

Ünvan: Bakı ş. Y.Səfərov 24.
İndeks  AZ 1010
Sədr: 590-11-05

ƏLAHİDDƏ ÇEVİK POLİS ALAYI
Ünvan: Bakı ş. Nobel qardaşları pr. 69
Komandir: 590-10-55
Növbətçi hissə: 424-31-85

KARANTİN TƏDBİRLƏRİNİ TƏMİN EDƏN ƏLAHİDDƏ POLİS TABORU
Ünvan: Bakı ş. Z.Bünyadov 64/68
Komandir: 562-14-60
Növbətçi hissə: 562-13-54

İNSAN ALVERİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ BAŞ İDARƏSİ
Ünvan: Bakı ş. Azadlıq pr.157
İndeks  AZ1106
Rəis: 590-90-28
Növbətçi hissə:590-92-88

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top