I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

Azərbaycan Respublikasının Əhalisi

Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)

İllər

Cəmi əhalinin sayı, min nəfər

o cümlədən:

Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə

şəhər yerləri

kənd yerləri

şəhər yerləri

kənd yerləri

2000

8032.8

4107.3

3925.5

51.1

48.9

2001

8114.3

4149.1

3965.2

51.1

48.9

2002

8191.4

4192.6

3998.8

51.2

48.8

2003

8269.2

4237.6

4031.6

51.2

48.8

2004

8349.1

4358.4

3990.7

52.2

47.8

2005

8447.4

4423.4

4024.0

52.4

47.6

2006

8553.1

4502.4

4050.7

52.6

47.4

2007

8666.1

4564.2

4101.9

52.7

47.3

2008

8779.9

4652.2

4127.7

53.0

47.0

2009

8897.0

4727.8

4169.2

53.1

46.9

2010

8997.6

4774.9

4222.7

53.1

46.9

2011

9111.1

4829.5

4281.6

53.0

47.0

2012

9235.1

4888.7

4346.4

52.9

47.1

2013

9356.5

4966.2

4390.3

53.1

46.9

2014

9477.1

5045.4

4431.7

53.2

46.8

2015

9 593.0

5 098.3

4 494.7

53.1

46.9

 

Doğum, ölüm və təbii artım

İllər
Nəfər
əhalinin hər 1000 nəfərinə
 Doğulanlar   Ölənlər   Təbii artım   Doğulanlar   Ölənlər   Təbii artım 
 2000  116 994 46 701 70293 14.7 5.9 8.8
2001 110 356 45 284 65072 13.7 5.6 8.1
2002 110 715 46 522 64193 13.7 5.7 8.0
2003 113 467 49 001 64466 13.9 6.0 7.9
2004 131 609 49 568 82041 15.9 6.0 9.9
2005 141 901 51 962 89939 16.9 6.2 10.7
2006 148 946 52 248 96698 17.5 6.2 11.3
2007 151 963 53 655 98308 17.7 6.2 11.5
2008 152 086 52 710 99376 17.4 6.0 11.4
2009 152 139 52 514 99625 17.2 5.9 11.3
2010 165 643 53 580 112 063 18.5 6.0 12.5
2011 176 072 53 762 122 310 19.4 5.9 13.5
2012 174 469 55 017 119452 19.0 6.0 13.0
2013 172 671 54 383 118 288 18.6 5.8 12.8
2014 170 503 55 648 114 855 18.1 5.9 12.2
 

1)Əhalinin sayı və tərkibi haqqında mütləq və nisbi məlumatlar 2009-cu il əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir.


Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000  kişiyə düşən qadınların sayı

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cəmi əhali

1025

1021

1019

1017

1015

1013

1011

1009

o cümlədən yaşda:

0-4

875

870

867

863

860

859

860

858

5-9

886

878

874

874

876

875

871

870

10-14

920

913

904

897

888

885

878

877

15-19

984

973

955

938

931

921

913

911

20-24

1028

1020

1018

1013

1000

988

976

974

25-29

1009

1014

1020

1024

1030

1 029

1023

1021

30-34

1033

1021

1012

1008

1005

1 009

1017

1015

35-39

1076

1070

1068

1060

1053

1 038

1026

1024

40-44

1087

1092

1088

1085

1081

1 080

1076

1074

45-49

1058

1067

1080

1092

1098

1 099

1101

1099

50-54

1070

1073

1071

1067

1071

1 078

1084

1082

55-59

1113

1107

1105

1106

1107

1 102

1103

1101

60-64

1177

1182

1173

1167

1161

1 161

1155

1152

65-69

1264

1262

1270

1269

1259

1 251

1260

1256

70 və yuxarı

1440

1426

1425

1427

1435

1 450

1455

1453

 
Nikah və boşanmalar
 

İllər

Nikahların sayı

Boşanmaların sayı

əhalinin hər 1000 nəfərinə

nikahlar

boşanmalar

2000

39611

5478

5.0

0.7

2001

41861

5382

5.2

0.7

2002

41661

5738

5.1

0.7

2003

56091

6671

6.8

0.8

2004

62177

6914

7.5

0.8

2005

71643

8895

8.5

1.1

2006

79443

7817

9.4

0.9

2007

81758

8340

9.5

1.0

2008

79964

7933

9.2

0.9

2009

78072

7784

8.8

0.9

2010

79172

9061

8.9

1.0

2011

88145

10747

9.7

1.2

2012

79065

11087

8.6

1.2

2013

86852

11730

9.3

1.3

2014

84 912

12 088

9.0

1.3

 

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top