I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

2015-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

manat

 

Təsdiq olunmuş illik smeta xərci

Xərclənib

Ədliyyə Nazirliyi üzrə

25.771.093.0

 22.221.473.0

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyələşməsi həyata keçirilən məhkəmələr üzrə

29.722.699.0

 27.166.206.0

Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası

1.644.726.0

1.187.094.0

Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

4.350.487.0

3.669.765.0

Penitensiar Xidmət

85.323.327.0

82.225.720.0

Tibb Baş İdarəsi

8.925.707.0

8.608.353.0

 Cəmi

155.738.039.0

145.078.611.0

Data on the budget spending by the Ministry of Justice in 2015

in manats

 

Approved annual budget expenses

Amount spent

Ministry of Justice

25.771.093.0

 22.221.473.0

Courts financed by the Ministry of Justice of the Azerbaijan Republic

29.722.699.0

 27.166.206.0

Justice Academy of the Ministry of Justice

1.644.726.0

1.187.094.0

Forensic Examination Center

4.350.487.0

3.669.765.0

Penitentiary Service

85.323.327.0

82.225.720.0

Medical Department

8.925.707.0

8.608.353.0

 Total

155.738.039.0

145.078.611.0

***

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2015-ci  ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

2.307

1.932

Hərbi xarakterli işlər

154

135

Mülki işlər

6.314

5.726

İnzibati

1.885

1.523

İqtisadi

423

361

Data on the cases incoming to the Supreme Court

Types of cases

 Cases received in 2015

Total cases resolved

Criminal cases

2.307

1.932

Military cases

154

135

Civil cases

6.314

5.726

Administrative cases

1.885

1.523

Economic cases

423

361

***

Apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2015-ci  ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

4.122

3.614

Hərbi xarakterli işlər

303

266

Mülki işlər

19.046

16.118

İnzibati

3.949

3.339

İqtisadi

1.038

902

İnzibati xətalara dair

1602

1512

Data on the cases incoming to the Courts of Appeal

Types of cases

 Cases received in 2015

Total cases resolved

Criminal cases

4.122

3.614

Military cases

 303

 266

Civil cases

19.046

16.118

Administrative cases

3.949

3.339

Economic cases

1.038

 902

Cases of administrative offenses

1.602

1.512

***

Birinci instansiya məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

İşin növləri

2015-ci  ildə daxil olan işlər

Baxılmış işlərin yekunu

Cinayət işləri

13.986

11.719

Hərbi xarakterli işlər

1.337

1.183

Mülki işlər

300.170

280.279

İnzibati

15.987

13.122

İqtisadi

13.722

12.865

İnzibati xətalar haqqında

43.721

43.166

Data on the cases incoming to the Courts of First Instance

Types of cases

 Cases received in 2015

Total cases resolved

Criminal cases

13.986

11.719

Military cases

1.337

1.183

Civil cases

300.170

280.279

Administrative cases

15.987

13.122

Economic cases

13.722

12.865

Cases of administrative offenses

43.721

43.166

***

Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası üzrə məlumat

(mülki, iqtisadi və inzibati işlər)

 

2015

İcraata daxil olmuş icra sənədlərinin sayı

432.489

İcra edilməli işlərin sayı (icrasız qaytarılan, aidiyyəti üzrə göndərilən, icrası dayandırılan və möhlət verilən sənədlər istisna olmaqla)

365.728

İcrası təmin edilən və icrası davam etdirilən icra sənədlərinin sayı

213.965

Məhkəmə qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı icra ödənişi tutulub (manatla)

1.339.759,86

Data on the enforcement of decisions of courts and other authorities

(civil, economic and administrative cases)

 

2015

Number of incoming enforcement documents

432.489

Number of pending cases (except for documents returned without enforcement, sent to the related agencies, suspended and deferred)

365.728

Number of resolved and ongoing enforcement documents

213.965

Enforcement fee (in manats) withheld for mandatory enforcement of court decisions

1.339.759.86

***

Notariat və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə məlumat

 

2015

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı

344.880

Dövlət və xüsusi notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilmiş notariat hərəkətləri

3.349.533

Data on the notary and state registration of civil status acts

 

2015

State registration of civil status acts

344.880

Notarial acts issued by public and private notaries

3.349.533

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top