I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

 

Vergilər nazirinin müşaviri

Məmmədov Elçin Fərrux oğlu
3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri

Müşavirin vəzifələri:

- Müvafiq sahə üzrə vergi siyasətinin və vergi inzibatçılığının formalaşdırılmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

- Müvafiq sahə üzrə Vergilər Nazirliyinin struktur vahidlərinə (bundan sonra – strukturlar) funksional nəzarəti həyata keçirir;

- Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əməl olunması, müvafiq sahə üzrə strukturların əsasnamələrində nəzərdə tutulmuş istiqamətlər üzrə fəaliyyətin göstərilməsi işlərinin təşkilinə nəzarət edir;

- Müvafiq sahənin və müvafiq sahə üzrə strukturların inkişafı istiqamətində zəruri tədbirlər görür;

- Nazirin xüsusi tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini təmin edir;

- Müvafiq sahə üzrə strukturlar tərəfindən əsasnamələri ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin həyata keçirilməsi və verilmiş göstəriş və tapşırıqların icrasının təmin edilməsi vəziyyətinə nəzarət edir;

- Müvafiq sahə üzrə strukturların iş planlarının tərtib edilməsinə və icrasına nəzarət edir;

- Müvafiq sahə və müvafiq sahə üzrə strukturların fəaliyyəti üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə və bu təcrübənin tətbiqi ilə əlaqədar təkliflərin hazırlanmasına nəzarət edir;

- Vergi orqanlarının fəaliyyəti, o cümlədən müvafiq sahə üzrə verilmiş xüsusi göstəriş və tapşırıqların icrası ilə bağlı meydana çıxan problemlərlə əlaqədar vergi orqanlarına əməli köməklik göstərir;

- Müvafiq sahə üzrə görülmüş işlərin, həmçinin müvafiq strukturların fəaliyyətinin nəticələrini təhlil edir, ümumiləşdirir və bu barədə müvafiq qaydada nazirə məlumat verir;

- Müvafiq sahə üzrə strukturlar tərəfindən hazırlanan və nazirliyin adından göndərilən müvafiq sənədləri, o cümlədən vətəndaş müraciətlərinə verilən cavabları nazirin əmrlərində nəzərdə tutulmuş hallarda imzalayır;

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya (vergi) sirrinin və xidməti fəaliyyətlə bağlı əldə edilmiş məlumatların qorunmasına nəzarət edir;

- Qanunvericiliyə uyğun olaraq digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top