I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

 

Vergilər Nazirliyi Vergi risklərinin təhlili və nəzarəti baş idarəsi

Rəis vəzifəsini müvəqqəti icra edən:

Vəliyev İlkin Etibar oğlu
3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri

Baş idarənin vəzifələri

- Vergilər Nazirliyində avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin təmin edilməsi ilə əlaqədar olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və təşkilatları ilə (bunda sonra- aidiyyəti qurumlarla) Vergilər Nazirliyinin struktur bölmələri və vahidləri arasında işləri əlaqələndirmək məqsədilə təşkilati işləri təmin  etmək;

- İnformasiya təchizatının idarə edilməsini və proqram təminatının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə təkmilləşdirilmələrin aparılmasını üçün mövcud məlumat bazasının aidiyyəti qurumlarda olan məlumat bazasına inteqrasiyası ilə bağlı təşkilati işləri təmin etmək;

- Vəzifəli şəxslər tərəfindən təqdim edilən maliyyə xarakterli məlumatların bazasını yaratmaq, bu məlumatların qorunmasını və mübadiləsini təmin etmək;

- İnformasiya təchizatının çeşidliyinin artırılmasını məqsədilə aidiyyəti qurumlarla əlaqələrin təşkili, bu sahədə  qiymətləndirmə və monitorinqlərin aparılmasını, məlumat mübadiləsinin təşkili üçün Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə təqdim edilməsi məqsədilə təkliflər hazırlamaq;

- Vergilər Nazirliyinin müvafiq proqram təminatında olan vergilərin hesablanması ilə bağlı uyğunsuzluqların mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsini, onların vergitutma baxımından qiymətləndirilməsini və optimallaşdırılmasını təmin etmək;

- İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) sahəsində işlərin müasirləşdirilməsi üçün nazirliyin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

- Vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması, vergitutma bazasının genişləndirilməsi və əlavə vergi potensialının müəyyən edilməsi sahəsində tədbirlər görmək və onlara  nəzarəti təşkil etmək;

- Bəyannamələrin kameral yoxlanılması zamanı vergi qanunvericiliyinin pozulması və vergidən yayınma hallarını doğuran səbəbləri araşdırmaq, nazirliyin informasiya bazası və digər məlumatlar, habelə vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamə və hesabat məlumatları əsasında qarşılıqlı əlaqələrin təhlillərini aparmaq, kənarlaşma aşkar edildiyi halda aidiyyəti üzrə zəruri tədbirlərin görülməsi barədə nəzarət işlərini təşkil etmək, kameral vergi yoxlamalarına nəzarəti həyata keçirmək, vergi nəzarəti tədbirlərinin keçirilməsi üçün və vergilərin ödənilməsindən yayınan ödəyicilər barədə rəhbərliyə təklif vermək;

- Vergi ödəyicilərinin qarşılıqlı əlaqələrini və vergidən yayınma riski ehtimal olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatlarını təhlil etmək;

- Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə fəaliyyət göstəricilərini təhlil etmək və vergi daxilolmalarına nəzarət etmək;

- Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə müəyyən olunan vəsaitləri təhlil etmək və vergi ödəyiciləri üzrə vergidən yayınma risklərini təhlil etmək;

- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top