I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

 

Ərazi vergi orqanları ilə iş üzrə baş idarənin rəisi

Bəylərov Elçin Bəylər oğlu
Baş vergi xidməti müşaviri

Baş idarənin vəzifələri:

- Ərazi vergi orqanlarının fəaliyyətini qiymətləndirmək, ərazi vergi orqanları ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları, digər dövlət orqanları, habelə Vergilər Nazirliyinin digər strukturları arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulması işlərini təşkil etmək;

- Ərazi vergi orqanlarının digər dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı meydana çıxan məsələlərin araşdırılması və onların aradan qaldırılması ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

- Ərazi vergi orqanlarının əhatə etdiyi inzibati ərazi vahidlərində baş verən siyasi, iqtisadi və sosial-ictimai hadisələr barədə məlumatları rəhbərliyə təqdim etmək;

- Ərazi vergi orqanlarında vergi proqnozlarının icrasının araşdırılması, vergi potensialının düzgün müəyyənləşdirilməməsi kimi halların aşkara çıxarılması, habelə yol verilmiş nöqsanların araşdırılması məqsədilə yerlərdə monitorinqlər keçirmək; 

- Proqnoz tapşırıqlarının icrası ilə əlaqədar olaraq ərazi vergi orqanlarında funksional vəzifələr baxımından idarəetmə sahəsində təkmilləşdirmələrin aparılması məqsədilə Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

- Regionların sosial-iqtisadi inkişaf planına uyğun olaraq regionlarda həyata keçirilən islahatların vergi daxilolmalarına təsirini müəyyən etmək, həmçinin vergi proqnozlarının icrası sahəsində nazirlik tərəfindən aparılan siyasətin, eləcə də ərazi vergi orqanları üzrə nəzarətin təşkil olunması məqsədilə zəruri hallarda əməkdaşların ərazi vergi orqanlarına ezam olunmasını təşkil etmək və görülmüş işlərin nəticələri barədə Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə məlumatları təqdim etmək;

- Ərazi vergi orqanları tərəfindən vergi proqnozlarının icrası ilə bağlı meydana çıxan problemlərlə əlaqədar olaraq zəruri hallarda treninqlər təşkil etmək;

- Ərazi vergi orqanları üzrə vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması, vergitutma bazasının genişləndirilməsi və əlavə vergi potensialının müəyyən edilməsi sahəsində təhlil və nəzarət işlərini həyata keçirmək;

- Ərazi vergi orqanları üzrə müəyyənləşdirilmiş vergi proqnozlarının yerinə yetirilməsi və vergi ödəyicilərinin real vergi potensialının müəyyən edilməsi istiqamətində təhlil və nəzarət işlərini həyata keçirmək;

- Vergilər Nazirliyinin informasiya bazası və digər məlumatları, habelə vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamə və hesabat məlumatları əsasında təhlillər aparmaq, kənarlaşma aşkar edildiyi halda aidiyyəti üzrə zəruri tədbirlərin görülməsini təşkil etmək və bu barədə rəhbərliyə təkliflər vermək;

- Vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma risklərinin təhlilini aparmaq və təhlillərin nəticələrinə əsasən müəyyən meyarlar əsasında ərazi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan yüksək riskli və vergilərin ödənilməsindən yayınan vergi ödəyiciləri üzrə vergi nəzarəti tədbirlərinin görülməsi məqsədilə təkliflər vermək və keçirilən tədbirlərə nəzarət etmək;

- Ərazi vergi orqanları tərəfindən bəyannamələrin kameral qaydada yoxlanılması işlərini təhlil etmək və nəticəsindən asılı olaraq qanunamüvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

- Ərazi vergi orqanları üzrə “Vergi partnyorluğu Sazişi” bağlamış vergi ödəyicilərinin daxilolamalarını təhlil etmək;

- Ərazi vergi orqanları üzrə vergi proqnozlarının yerinə yetirilməsi vəziyyətinin təhlilini, təşkilini və nəzarət işlərini həyata keçirmək;

-. Ərazi vergi orqanları üzrə vergitutma bazasını, vergi potensialını və büdcəyə daxilolmaların regionların sosial-iqtisadi vəziyyətini səciyyələndirən makroiqtisadi göstəricilərlə müqayisə etməklə təhlilini aparmaq;

- Dövlət büdcəsinə hesablanmış və daxil olmuş vergilər və sair daxilolmalar üzrə, habelə dövlət büdcəsinə ödəmələr üzrə proqnozun yerinə yetirilməsinin operativ təhlilini aparmaq;

- Ərazi vergi orqanları üzrə Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əməl olunmasının, vergilərin və digər ödənişlərin düzgün hesablanmasının, tam və vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsinin təhlilini və bu sahədə nəzarəti təmin etmək; 

- Ərazi vergi orqanları üzrə kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və vergi ödəyicilərinin uçotu sahəsində təhlillər aparmaq və nəticəsindən asılı olaraq qanunamüvafiq tədbirlər görmək;

- Ərazi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan vergi ödəyiciləri tərəfindən vergilərin dövlət büdcəsinə düzgün və vaxtında tam ödənilməsini təmin etmək məqsədilə aidiyyəti funksional strukturların fəaliyyətinə dair Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

- Uçot-hesabat işlərində istifadə olunan hesabat formalarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

- Mənbəyi bəlli olan məlumatlar və eləcə də nazirliyin aidiyyəti struktur vahidləri tərəfindən alınmış məlumatlar əsasında ərazi vergi orqanlarına müvafiq göstəriş və tapşırıqlar vermək;

- Ərazi vergi orqanları tərəfindən keçirilən səyyar vergi yoxlamaları və operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin təhlilini aparmaq və nəticəsindən asılı olaraq qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirləri görmək;

- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top