"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

 

Vergi cinayətlərinin təhlili və vergi borclarının alınması işinin təşkili baş idarəsi

Rəis: Məmmədzadə Zeynalabdin Yunsur oğlu,
Vergi xidməti müşaviri

Baş idarənin vəzifələri:

- Vergi orqanları tərəfindən hesablanmış vergilər və faizlər, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların (bundan sonra - vergi borcları) və vaxtında təqdim edilməmiş vergi bəyannamələrinin (hesabatların) alınması, vergi orqanları ilə icra qurumları arasında işin təşkili sahəsində yerli vergi orqanlarına metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək, vergi cinayətlərinin təhlili və araşdırılması sahəsində Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinə (bundan sonra - Departament) metodiki köməklik göstərmək;

- Vergi borclarının alınması işini təşkil etmək və nəticələri təhlil etmək

- Vergi ödəyicisi vergi borclarını Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödəmədikdə, vergi orqanları tərəfindən effektiv inzibatçılıq tədbirlərinin həyata keçirilməsi, o cümlədən vergi ödəyicilərinin əmlakının (borc yönəldilə bilinəcək real əmlakının) siyahıya alınması işini təşkil etmək;

- Borclu vergi ödəyicilərinin əmlakının siyahıya alınması haqqında qərarların icrasına və protokolların tərtib edilməsinə  nəzarət etmək;

- Vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirməyən hüquqi və fiziki şəxslərdə vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən operativ vergi nəzarəti tədbirlərinə nəzarət etmək;

- Vergi orqanları tərəfindən siyahıya alınmış əmlaklar barəsində Vergi Məcəlləsinin 89.2-ci və 89.11-ci maddələrinə əsasən müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərin pozulmasına görə qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayət məsuliyyəti daşıdıqları barədə vergi ödəyicilərinə göndərilməli (təqdim edilməli) olan xəbərdarlıqların hazırlanması işinə nəzarət etmək;

- Özəlləşdirilən müəssisələrin borclarının qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada silinməsi ilə əlaqədar hazırlıq işlərini yerinə yetirmək;

- Ümidsiz borcların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, o cümlədən qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları əsasında silinməsi işinə nəzarət etmək və nəticələri təhlil etmək;

- Vergi borclarının məhkəmə qaydasında və (və ya) icra qurumları vasitəsilə alınması məqsədi ilə sənədlərin aidiyyəti üzrə göndərilməsi işinə nəzarət etmək;

- Vergi borclarının ödənilməsini təmin etmək üsulu kimi vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar sənədlərin aidiyyəti üzrə göndərilməsi işinə nəzarət etmək;

- Vaxtında təqdim edilməmiş vergi bəyannamələrinin (hesabatların) vergi orqanları tərəfindən alınması işini təşkil etmək və nəticələri təhlil etmək;

- Müvafiq sahə üzrə funksional vəzifələrin icrası ilə bağlı qəbul edilmiş inzibati tənbeh etmə haqqında qərarların vergi ödəyicilərinə təqdim edilməsi və həmin qərarlarla tətbiq edilmiş inzibati cərimələrin alınması üçün İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 150.1-150.4-cü maddələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi işinə nəzarət etmək və nəticələri təhlil etmək;

- Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata keçirmək.

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top