I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

 

Vergi auditi və operativ nəzarət idarəsi

Rəis: Quliyev Toğrul Fəxrəddin oğlu,
kiçik vergi xidməti müşaviri

İdarənin vəzifələri:

                   

- Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərində müvafiq sahə üzrə aparılan nəzarət tədbirlərinə nəzarət işlərini həyata keçirmək;

- Vergi qanunvericiliyinə əməl olunmasını təmin edən tədbirlərin hazırlanmasında iştirak etmək;

- Sahibkarlıq sahəsində aparılan səyyar vergi yoxlamaları və operativ nəzarət tədbirləri barədə məlumatların vahid məlumat reyestrinə təqdim edilməsinə nəzarət etmək;

- Vergi orqanlarının aidiyyəti strukturlarının fəaliyyətinin dövrlər üzrə planlaşdırılmasına və icra meyarları əsasında qiymətləndirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;

- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada keçirilmiş səyyar vergi yoxlamasının materialları üzrə cinayət işinin başlanmasının qismən və ya tam rədd edilməsi və ya cinayət işi üzrə icraata qismən və ya tam xitam verilməsi barədə daxil olmuş qərarlarda verginin azaldılması hissəsini araşdırmaq və nəticəsindən asılı olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

- Beynəlxalq sorğular ilə əlaqədar işləri “Vergi məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım göstərilməsinə dair” Prosedur Qaydalarına uyğun şəkildə təşkil etmək;

- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 38.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddətinin artırılması və səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddətinin uzadılması barədə müvafiq qərarlar qəbul etmək;

- Vergi ödəyiciləri tərəfindən imzalanmasından imtina edilmiş Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada keçirilən səyyar vergi yoxlaması aktları üzrə vergi orqanlarından daxil olmuş yoxlama materiallarına rəy vermək;

- Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək və nazirliyin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

- Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada keçirilmiş səyyar vergi yoxlamaları və operativ vergi nəzarəti tədbirləri barədə vergi orqanları tərəfindən təqdim edilmiş məlumatları təhlil edərək ümumiləşdirmək, müvafiq hesabatlar tərtib etmək və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;

- Müvafiq sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi üçün nazirliyin rəhbərliyinə təkliflər vermək;

-  Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top