I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Rights.az

Azərbaycan Respublikası qanunvericilik toplusu. Məcəllələr, Rüsumlar, Tariflər, Qaydalar və onların izahı

Qanunlar, Sənəd nümunələri,ərizələr, icra orqanları,nazirliklər,məhkəmələr,prokurorluglar

Xoş gəlmisiniz

 

Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi Departamenti

Rəis: Yunusov Məhəmməd İlham oğlu,
Vergi xidməti müşaviri

 

Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi Departamentinin funksiyaları:

- “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na uyğun olaraq Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə dair sualların birbaşa və ya araşdırıldıqdan sonra cavablandırılması, məlumatlandırma və məsləhət xidməti göstərilməsi, müraciətlərin qəbulu və yönəldilməsi sahəsində (bundan sonra - müvafiq sahədə) fəaliyyət göstərmək;

- Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin fasiləsiz fəaliyyət göstərməsini təşkil etmək, o cümlədən daxil olacaq müraciətlərin proqnozlaşdırılmasını, növbə qrafiklərinin hazırlanması və icrasına nəzarəti və real vaxtda idarəetməni həyata keçirmək;

- Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin səsli menyusu vasitəsi ilə müraciət edən şəxslərə müvafiq xidmətlərin göstərilməsini və vergi ödəyicilərinin mesaj xidməti vasitəsi ilə məlumatlandırılmasını, yeni layihələrin tətbiqi imkanlarının araşdırılmasını və həyata keçirilməsini təşkil etmək;

- Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində əsas fəaliyyət göstəricilərini tətbiq etməklə təhlillər aparmaq, hesabatlar hazırlamaq, funksional istiqamətinə uyğun beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və əməkdaşların bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin artırılması istiqamətində tədbirlər görmək;

- Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daxil olmuş sənədlərin layihəsinə münasibət bildirmək, vergi qanunvericiliyində və inzibatçılığında ziddiyyətlərin olduğu aşkarlandıqda onların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirmək;

- Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin, eləcə də təmsilçilərin göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsini və monitorinqini həyata keçirmək;

- Müvafiq sahədə vergi siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək, bununla bağlı Vergilər Nazirliyinə təkliflər vermək və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin etmək;

- Müvafiq sahənin inkişafını təmin etmək;

- Müvafiq sahədə normayaratma fəaliyyətini həyata keçirmək;

- Departamentdə müvafiq sahə üzrə təşkilati və nəzarət tədbirlərini həyata keçirmək;

- Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.

 

Konstitusiya

Maddə 13. Mülkiyyət

I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.

II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.

III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

Qaynar xətt nömrələri

Daxili İşlər Nazirliyi-102

Fövqəladə Hallar Nazirliyi-112

Vergilər Nazirliyi-195

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi-195-2

Ədliyyə Nazirliyi-195

İnsan alveri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Qaynar xətti-152

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsi-1650

Dövlət Miqrasiya Xidməti-919

Dövlət Gömrük Komitəsi-195

Yanğın xidməti-101

Polis-102

Təcili yardım-103

 

Sənəd nümunələri

İddiya ərizələri, şikayət nümunələri, əmək müqaviləsi,

Sənədlər

Maddə 48. Vicdan azadlığı

I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.

II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.

III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.

IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.

V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.

 

Konstitusiya

Təqsirsizlik prezumpsiyası prinsipi

 

8.1. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin təqsiri bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada sübuta yetmədikdə və bu, inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata baxmış hakimin, səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) qüvvəyə minmiş qərarı ilə müəyyən edilmədikdə o, təqsirsiz hesab edilir.

8.2. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizliyini sübut etməyə borclu deyildir.

8.3. İnzibati məsuliyyətə cəlb olunan şəxsin təqsirli olması barəsində şübhələr onun xeyrinə həll edilir.

 

Maddə 5. Yol hərəkəti sahəsində hüquqi şəxslərin vəzifələri

I. Yol hərəkəti sahəsində mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin aşağıdakı vəzifələri vardır:

1) yol hərəkətinin təşkili, onun təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühitin mühafizəsi və yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə riayət etmək;

2) yol hərəkəti qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması üzrə əmək kollektivlərində profilaktik iş aparmaq;

3) həmkarlar ittifaqı təşkilatları ilə razılaşdırmaqla sürücülərin sağlamlıq vəziyyətinə, sürücülər tərəfindəəmək və istirahət rejiminə əməl olunmasına nəzarət etmək;

4) daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduqda daşımaların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla, yol hərəkəti sahəsində qüvvədəolan qaydalar, normativlər və standartlar əsasında xüsusi qaydalar qəbul etmək;

5) yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası ilə bağlı tədbirlərin təşkili və maliyyələşdirilməsi, nəqliyyatın fövqəladə hallarda istismarı məsələlərini həll etmək;

6) bu Qanunla müəyyən olunmuş digər tələbləri yerinə yetirmək.

II. Hüquqi şəxslərin sürücüləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyi tələblərini pozmağa hər hansı fomada sövq etməsi qadağandır.

 

Yol Hərəkəti haqqında qanun

Go to top