I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Arxiv

Arxiv sənədlərinin məcmusu, onların komplektləşdirilməsini, uçotunu, mühafizəsini və istifadəsini həyata keçirən arxivtəşkilatları və ya idarələrin, müəssisələrin struktur bölmələri. yığılmış, uzun müddət ərzində saxlanılmalı olan sənədlərin məcmusudur

Go to top