I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Avadanlıq

istehsalatda istifadə edilən maşın, dəzgah, aqreqatlar. 

Go to top