I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Cəza

Məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-hüquqi xarakterli tədbir.

Go to top