I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Müşahidə
Məlumatların yığılması və onların qiymətləndirilməsi əsasında ekspert rəyinin hazırlanması.

 

Go to top