I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Daşınmaz əmlak satışının sadələşdirilmvergiyə cəlb edilməsi

 

 

Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən mulkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər 1 yanvar 2016-cı ildən etibarən notarius tərəfindən odəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur. Aşağıdakı hallarda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsindən vergi tutulmur:

• fiziki şəxsin azı 5 il ərzində yaşayış yeri uzrə qeydiyyatda

olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi,

• daşınmaz əmlakın hədiyyə, maddi yardım və miras

formasında ailə uzvləri tərəfindən verilməsi,

• daşınmaz əmlakın dovlət ehtiyacları ucun alınması,

• əmlakın ər və arvad arasında verilməsi, kecmiş ər-arvad arasında boşanma

prosesində verilməsi.

 

Vergi   yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin hər kvadratmetri üçün 15 manat olmaqla

aşağıda göstərilən qaydada hesablanır:

VM= S x x 15 manat

 

VM – ödənəcək verginin məbləği

S – daşınmaz əmlakın sahəsi (m²-lə)

ZƏ - Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş zona əmsalı

 

ZONALAR

ZONA ƏMSALI

BAZA MƏBLƏĞİ

VERGİ MƏBLƏĞİ

BAKI ŞƏHƏRİ

ZONA 1

4,0

15 manat

60 manat

ZONA 2

3,0

45 manat

ZONA 3,4

2,2

33 manat

ZONA 5,6

1,8

27 manat

ZONA 7,8,9

1,5

22,5 manat

ZONA 10,11,12

1,2

18 manat

DİR REGİONLAR

Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan

1,5

15

22,5 manat

Abşeron rayonunun qəsəbə və

kəndləri (Xırdalan şəhəri istisna olmaqla), Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan

1,2

15

18 manat

digər rayon (şəhər) və qəsəbələr

(kəndlər)

0,5

15

7,5 manat

 

 

 Qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı isə vergi məbləği əlavə 1,5

əmsal tətbiq edilməklə hesablanır:

VM = S x ZƏ x 15 manat x 1.5  

Go to top