I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Bu sənədlərin siyahısı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 31.08.2009-cu il tarixli 47 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə göstərilib. Əlavəyə əsasən fərdi yaşayış evlərinin yerləşdiyi qanuni istifadə olan həyətyanı torpaq sahələri üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçü

tələb olunan sənədlər bunlardır:

- ərizə;

- fərdi yaşayış evinə aid dövlət reyestrindən çıxarış və ya qeydiyyat vəsiqəsi;

- xidmətin arxivində hüquq müəyyənedici sənəd (ilkin torpaq ayırma sənədləri) olmadıqda, torpaq sahəsinin qanuni istifadəyə verilməsi barədə hüquq müəyyənedici sənəd (ilkin torpaq ayırma sənədləri);

- fərdi yaşayış evinin texniki pasportu;

- torpaq sahəsinin planı və ölçüsü;

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz.

Go to top