I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Bu sənədlərin siyahısı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 31.08.2009-cu il tarixli 47 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalara 2

nömrəli Əlavədə göstərilib. Əlavəyə əsasən vətəndaşların mülkiyyətində olan bağ evlərinin yerləşdiyi qanuni istifadədə olan torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər bunlardır:

- ərizə;

- bağ evinin dövlət reyestrindən çıxarışı və ya qeydiyyat vəsiqəsi;

- bağ sahəsinin qanuni istifadədə olmasını təsdiq edən sənəd;

- bağ evinin texniki pasportu;

- bağ sahəsinin planı və ölçüsü;

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz.

Go to top