I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Bu sənədlərin siyahısı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 31.08.2009-cu il tarixli 47 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə göstərilib. Əlavəyə əsasən kooperativ binaların tərkib hissəsi olan qeyri-yaşayış sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı

üçün tələb olunan sənədlər bunlardır:

 - ərizə;

- payın tam ödənilməsini təsdiq edən maliyyə arayışı;

- qeyri-yaşayış sahəsinin plan-cizgisi, onun yerləşdiyi mərtəbənin layihəsindən təsdiq edilmiş çıxarış;

- 2005-ci il 24 iyun tarixindən sonra ərizəçi mənzil-tikinti kooperativinin üzvləri sırasına qəbul olunduğu halda, kooperativ üzvlərinin ümumi yığıncağının protokolundan çıxarış;

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz.

Qeyd edək ki, qeyri-yaşayış sahəsi dövlət mülkiyyətində olduqda ona mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatı müvafiq qaydada özəlləşdirilməsi həyata keçirildikdən sonra aparıla bilər.

Go to top