I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Bu sənədlərin siyahısı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 31.08.2009-cu il tarixli 47 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə göstərilib. Əlavəyə əsasən bölünmə, birləşmə nəticəsində yeni yaranmış daşınmaz əmlak üzərində hüququn dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər bunlardır:

- ərizə (müraciət);

- Xidmətin müvafiq ərazi idarələri tərəfindən tərtib edilmiş və notarial qaydada təsdiq edilmiş bölgü sxemi;

- bölünmə nəticəsində yeni yaranmış daşınmaz əmlakın notarial qaydada təsdiq edilmiş özgəninkiləşdirilmə müqaviləsi (alqı-satqı, bağışlama və s.);

- birləşməyə əsas olan hüquq müəyyənedici sənədlər;

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz.

Go to top