I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Bu sənədlərin siyahısı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 31.08.2009-cu il tarixli 47 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə göstərilib. Əlavəyə əsasən ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin dövlət qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədlər bunlardır:

- ipoteka saxlayanın ərizəsi;

- bildirişin ipoteka qoyana təsdiq etmə üsulu ilə göndərilməsinə dair qəbz.

- dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz.

Go to top