I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

- daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun müdafiəsi və toxunulmazlığının dövlət tərəfindən təmin edilməsi.

- daşınmaz əmlakın qanuni mülkiyyətçisi olması.

- daşınmaz əmlakı ipoteka qoymaqla kredit əldə etmək imkanının yaranması.

- əmlakla bağlı gələcək problemlərdən sığortalanması.

- mülkiyyətçinin daşınmaz əmlak bazarının iştirakçısına çevrilməsi.

- bədbəxt hadisə, təbii fəlakət və sair fövqəladə hal baş verəcəyi təqdirdə vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı dövlət qayğısının təmin olunması.

Go to top