I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Qeydiyyat vəsiqəsinin dövlət reyestrindən çıxarışla əvəz edilməsi üçün həmin qeydiyyat vəsiqəsinin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə və ərizə ilə birlikdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi idarəsinə təqdim edilməsi zəruridir.

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci maddəsinə əsasən, bu Qanun qüvvəyə minənədək daşınmaz əmlak üzərində hüquqları təsdiq etmiş aktlar, şəhadətnamələr və qeydiyyat vəsiqələri əsasında həmin hüquqların dövlət reyestrində qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumu tutulmur.

Lakin yeni texniki pasportun tərtib edilməsi üçün 50 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Qanunun 9.2-ci maddəsinə əsasən, qeydiyyat orqanı ərizənin və ona əlavə edilən sənədlərin təqdim edildiyi gündən 20 gündən gec olmayaraq daşınmaz əmlak üzərində hüquqları dövlət qeydiyyatına alır.

Go to top