I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Daşınmaz əmlak satışının sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilməsi

Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər 1 yanvar 2016-cı ildən etibarən notarius tərəfindən ödəmə

mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur.

Aşağıdakı hallarda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsindən vergi tutulmur:

fiziki şəxsin azı 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi,

daşınmaz əmlakın hədiyyə, maddi yardım və miras formasında ailə üzvləri tərəfindən verilməsi,

daşınmaz əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınması,

əmlakın ər və arvad arasında verilməsi, keçmiş ər-arvad arasında boşanma prosesində verilməsi.

Vergi yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin hər kvadratmetri üçün 15 manat olmaqla aşağıda göstərilən qaydada hesablanır:

VM= S x ZƏ x 15 manat

VM – ödənəcək verginin məbləği

S – daşınmaz əmlakın sahəsi (m²-lə)

ZƏ - Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş zona əmsalı

 

ZONALAR

ZONA ƏMSALI

 

BAZA MƏBLƏĞİ

VERGİ MƏBLƏĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI ŞƏHƏR

İ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 1

4,0

 

15 manat

60 manat

ZONA 2

 

3,0

 

 

45 manat

ZONA 3,4

2,2

 

 

33 manat

 

 

 

 

 

ZONA 5,6

 

1,8

 

 

27 manat

ZONA 7,8,9

1,5

 

 

22,5 manat

 

 

 

 

 

ZONA 10,11,12

1,2

 

 

18 manat

 

 

 

 

 

 

 

 

DİGƏR REGİONLAR

 

 

 

 

 

 

Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan

1,5

 

15

22,5 manat

Abşeron rayonunun qəsəbə və

1,2

 

15

18 manat

kəndləri (Xırdalan şəhəri istisna

 

 

 

 

olmaqla), Şirvan, Mingəçevir,

 

 

 

 

Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki

 

 

 

 

və Naftalan

 

 

 

 

digər rayon

(şəhər) və qəsəbələr

0,5

 

15

7,5 manat

(kəndlər)

 

 

 

 

 

Qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı isə vergi məbləği əlavə 1,5 əmsal tətbiq edilməklə hesablanır:

VM = S x ZƏ x 15 manat x 1.5

1.5 – qeyri-yaşayış sahələri üçün tətbiq olunan əmsal

----------------

Misal 1: Qurbanov Fərid “İçərişəhər” metro stansiyasının (Zona 1) yaxınlığında yerləşən və sahəsi 100 molan mənzildə 3 il yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır. Həmin mənzilin satışı zamanı sadələşdirilmiş vergi məbləği aşağıdakı kimi hesablanır:

100 mx

15 manat

 

6000 manat

 

 

 

 

 

Zona

 

 

 

 

Baza

 

 

Mənzilin

 

 

sahəsi

 

 

məbləğ

 

əmsalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misal 2: Tural Sultanovun mülkiyyətində 6-cı zonada sahəsi 300 m2 qeyri-yaşayışsahəsi - zirzəmi var. Həmin zirzəmi təqdim etdiyi zaman sadələşdirilmiş vergi məbləği aşağıdakı kimi hesablanır:

300 m2 x

15 manat

x 1,8

x 1.5 = 12150 manat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza

 

 

 

 

Qeyri-

 

 

 

 

Zona

 

 

Zirzəminin

 

sahəsi

 

məbləğ

 

əmsalı

 

 

yaşayış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misal 3: Fiziki şəxs mülkiyyətində olan və Bakı şəhəri üzrə 2-ci zonada (3,0 əmsal) yerləşən 100 kvadrat metr sahəsi olan mənzilini və 3-cü zonada (2,2 əmsal) yerləşən 150 m2sahəsi olan ticarət obyektini təqdim etmişdir.

Alqı-satqı əməliyyatlarını rəsmiləşdirən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş vergi aşağıdakı kimi hesablanır:

Mənzilin satışı üzrə: 100 mx 15 man. x 3 zona əmsalı =4.500 manat;

Ticarət obyektinin satışı üzrə: 150 mx 15 man. x 2,2 zona əmsalı x 1.5 əmsal =7.425 manat.

Cəmi ödənilməli vergi: 11.925 manat.

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş vergialqı-satqı müqavilələrini təsdiq edən notarius tərəfindən hesablanaraq tutulur, 1 (bir) bank günü ərzində dövlət büdcəsinə ödənilir və bu barədə “Yaşayış və qeyri- yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslərdən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi” hesbat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilir.

2

Go to top