"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

Maddə 340. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması üçün tədbirlər görülməməsi. 

Əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycanda yaşayış sahəsi vermiş vətəndaşlar tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onların vaxtında qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması üçün tədbirlər görməməsinə görə -
üç yüz manatdan beş  yüz manatadək miqdarda cərimə edilir. 

Go to top