I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 

Təbii qazın emal, nəql, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri

Təbii qazın emal, nəql, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri

 

Xidmətlərin adı

Tariflər 

(ƏDV ilə)(manat/min m3)

I

II

III

1.

Təbii qazın emalı

5,5

2.

Təbii qazın nəqli (hər 100 km məsafə üçün)

2,0

3.

Təbii qazın qaz paylayıcılarına topdan satışı

42,0

4.

Təbii qazın pərakəndə satışı

100,0

5.

Magistral qaz kəmərlərinə birbaşa qoşulmaqla istehsal məqsədləri üçün təbii qaz istehlak edən kimya, alüminium, dağ mədən filizi əsasında polad əritmə, elektrik enerjisi istehsalı müəssisələrinə təbii qazın satışı

(aylıq istehlakı 10 milyon m3-dən az olmamaq şərti ilə)

80,0

Qeydlər: 

1. Cədvəlin 3-cü sətri ilə müəyyən edilmiş təbii qazın topdansatış tarifinə mədən vergisi daxildir.

2. Cədvəlin 3-cü, 4-cü və 5-ci sətirləri ilə müəyyən edilmiş tariflərə təbii qazın nəqli ilə bağlı bütün xərclər daxildir. 

 

 Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı

1. 2 dekabr 2013-cü il tarixli 13 nömrəli Qərar

Go to top