I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsullarının şirkətdaxili, təchizat, topdansatış və pərakəndə satış tarifləri

 

Məhsulun adı

Şirkətdaxili tarif

Aksiz

Təchizat tarifi

(ƏDV ilə)

Topdansatış tarifi

(ƏDV ilə)

Yol vergisi

Pərakəndə satış tarifi

(ƏDV ilə)

dərəcəsi

məbləği

manat/ton

%

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/ton

manat/litr

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1.

Avtomobil benzini (Aİ-95)

468,58

64,0

299,89

15,0

921,8

26,2

1048,0

0,80

2.

Avtomobil benzini (Aİ-92)

619,36

42,0

260,13

15,0

1052,8

26,2

1179,0

0,90

3.

Avtomobil benzini (Aİ-80)

396,06

66,0

261,40

15,0

790,8

26,2

917,0

0,70

4.

Dizel yanacağı

413,10

18,0

74,36

15,0

590,2

23,8

714,0

0,60

5.

Reaktiv mühərrik yanacağı

415,95

9,0

37,44

15,0

550,0

 

 

 

6.

Nafta (ilkin emal benzini)

224,99

13,0

29,25

 

300,0

 

 

 

7.

Maye qaz

183,10

22,0

40,28

 

263,6

36,4

 

 

8.

Mühərrik yanacağı (DT-36)

228,95

24,0

54,95

15,0

350,0

 

 

 

9.

Mühərrik yanacağı (DT-20)

249,06

31,0

77,21

15,0

400,0

 

 

 

10.

Soba mazutu

185,13

3,0

5,55

15,0

240,0

 

 

 

11.

Bitum

(BN-60/90, BNB-60/70)

305,39

11,0

33,59

 

400,0

 

 

 

12.

Bitum (MQO)

60,08

34,0

20,43

 

95,0

 

 

 

13.

Bitum (BNV, BNB-70/30, BNB-85/25)

161,73

31,0

50,14

 

250,0

 

 

 

14.

Ağ neft (KO-20)

318,42

32,0

101,89

12,0

508,0

 

558,0

0,45

15.

Qaz benzini

129,90

37,0

48,06

 

210,0

 

 

 

16.

Mühərrik yağı

(M-12VB, M-14V2)

398,07

52,0

207,00

12,0

726,0

 

776,3

0,70

17.

Sənaye yağları (İ-12A,

İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)

270,00

72,0

194,40

12,0

560,0

 

610,0

0,55

18.

Turbin yağları

(T-22, T-30, T-46)

300,55

39,0

117,21

12,0

505,0

 

554,5

0,50

19.

Transformator yağı

(T-1500)

331,82

54,0

179,18

12,0

615,0

 

665,4

0,60

20.

Digər yağlar (AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4)

237,94

56,0

133,25

12,0

450,0

 

499,8

0,42

21.

Koks (KT-A)

54,12

19,0

10,28

 

76,0

 

 

 

22.

Koks (KT-T)

27,78

19,0

5,28

 

39,0

 

 

 

23.

Koks (KT-Q)

39,50

18,0

7,11

 

55,0

 

 

 

 
 

Qeydlər: 

1. Təsdiq edilmiş tariflərdə ölkə daxilində istehsal olunan və satılan neft məhsulları üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vergilər nəzərə alınmışdır.

2. Şirkətdaxili tariflərdə vaqonların yüklənməyə verilməsi, onların təmizlənməsi, yüklənməsi və yüklərin yola salınması üçün “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Bakı şəhərindəki dayanacaqlarına çatdırılması xərcləri nəzərə alınmışdır.

3. Neft məhsullarının topdansatış tariflərinə aksiz və əlavə dəyər vergisi (ƏDV), eləcə də təchizat tarifləri müəyyənləşdirilmiş neft məhsulları üzrə təchizat tarifləri daxil edilmişdir. 

4. Neft məhsullarının satışını Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti topdansatış tariflərinə qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisini əlavə edib təchizat tariflərini çıxmaqla, təchizat təşkilatları isə topdansatış tariflərinə yol vergisini əlavə etməklə həyata keçirirlər. 

5. Topdansatış tariflərinə təchizat tarifləri müəyyənləşdirilmiş neft məhsullarının ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən pərakəndə satış yerlərinə qədər daşınması ilə bağlı olan bütün xərclər daxildir.

6. Pərakəndə satış tariflərinə aksiz, ƏDV, təchizat tarifləri, eləcə də qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisi tətbiq olunan neft məhsulları üzrə yol vergisi daxil edilmişdir.

7. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər neft məhsullarının topdan və pərakəndə satışını bu qərarla təsdiq edilmiş tariflərlə, qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisi tətbiq olunan neft məhsullarının topdan satışını isə topdansatış tariflərinə yol vergisini əlavə etməklə həyata keçirirlər.

8. Qərarda göstərilən neft məhsulları idxal olunduqda onların satışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş rüsum və vergilər ödənilməklə, bu qərarla təsdiq edilən topdansatış və pərakəndə satış tarifləri əsasında, qanunvericiliyə uyğun olaraq yol vergisi tətbiq olunan neft məhsullarının topdan satışı isə topdansatış tariflərinə yol vergisi əlavə edilməklə həyata keçirilir.

 

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı

1. 14 yanvar 2015-ci il tarixli 2 nömrəli Qərar

2 . 14 iyul 2017-ci il tarixli 8 nömrəli Qərar 

 
Go to top