I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 

 

  

İDDİAÇININ DƏYİŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA 

ƏRİZƏ   

  

İddia sənədinin 

№-si   

  

Verilmə tarixi   

  

İddiaçı   

  

  

  

Nümayəndə və ya patent müvəkkili   

  

  

  

Məktublaşma üçün ünvan     

  

  

  

  

  

İddiaçının dəyişilməsi üçün səbəblər:   

  

iddiaçının dəyişilməsi hüquqların verilməsinə dair müqavilənin imzalanmasının nəticəsidir;   

Ərizəyə aşağıdakı sənədlərdən biri əlavə olunur:   

  

  qeydiyyata alınmış müqavilənin surəti   

  

iddiaçının dəyişilməsi üçün əsasın olmasını təsdiqləyən digər sənəd   

  

  

  

  

iddiaçının dəyişilməsi yenidən təşkil edilmənin nəticəsidir;   

Ərizəyə aşağıdakı sənədlərdən birinin əslinə uyğun təsdiqlənmiş, yenidən təşkil edilməni təsdiqləyən sənədin surəti  əlavə olunur :   

  

  

təsisedici sənəd   

  

səlahiyyətli orqan tərəfindən verilmiş digər sənəd   

 

  

  

  

Yeni iddiaçı   

  

  

  

 

 

 

  

Yeni iddiaçının olduğu yerin və ya yaşadığı yerin ünvanı   

  

  

  

  

Yeni iddiaçının nümayəndəsi va ya patent müvəkkili   

  

  

  

  

Yeni iddiaçının məktublaşma üçün ünvanı   

  

  

  

  

  

Nüs-in 

sayı Vər-in

sayı   

Ərizəyə əlavələr:   

  

Rüsumun ödənilməsi haqqında sənədin surəti   

  

Davam etdirmək üçün vərəqlər   

  

Patent verilməsi haqqında Ərizənin əvəzləyici vərəqləri   

  

Digər sənədlər (zərurət olduqda):   

  

  

  

İmza: İmza:   

  

Möhür: Möhür:   

  

Tarix: Tarix:   

 

 

Go to top