I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Müəllifin adının, iddiaçının adının, iddiaçının nümayəndəsinin,

ünvanının dəyişdirilməsi haqqında

ƏRİZƏ

 

  

İddia sənədinin №-si   

  

Verilmə tarixi   

  

İddiaçı   

  

  

Nümayəndə və ya patent müvəkkili   

  

  

Məktublaşma üçün ünvan   

  

  

  

  

  

Dəyişikliklər:   

  

  

  

Dəyişdirilmək üçün təklif olunan məlumatlar:   

  

  

  

  

Dəyişdirilmiş şəkildə olan məlumatlar:   

  

  

  

  

Dəyişikliklərin daxil edilməsinin səbəbləri:   

  

  

  

Nüs-in          sayıSəh-in sayı   

Ərizəyə əlavə(lər):   

  

Rüsumun ödənilməsi haqqında sənəd:   

  

Davam etdirmək üçün vərəqlər:   

  

Patent verilməsi haqqında Ərizənin əvəzləyici vərəqləri:   

  

Digər sənədlər (zərurət olduqda):   

  

  

  

İmza:   

  

Möhür:   

  

Tarix:   

 

 

 

Go to top