"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

 

  

Səhvin (səhvlərin) düzəldilməsi haqqında

ƏRİZƏ   

  

İddia sənədinin 

№-si   

  

Verilmə tarixi   

  

İddiaçı   

  

  

  

Nümayəndə və ya patent müvəkkili   

  

  

  

Məktublaşma üçün ünvan   

  

  

  

  

  

Səhv yazılan məlumat

  

  

Düzəldilməsi xahiş olunan məlumat   

  

  

  

  

  

Düzəldilmiş şəkildə olan məlumat   

  

  

  

  

  

Nüs-in          sayıVər-in sayı   

Ərizəyə əlavə(lər):   

  

Davam etmək üçün vərəqlər   

  

Ərizənin, təsvirin, düsturun, certyojun əvəzləyici vərəqləri   

  

Digər sənədlər (zərurət olduqda):   

  

  

İmza:   

  

Möhür:   

  

Tarix:   

 

 

 

Go to top