I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 Alqı-satqıya dair ərizə

         Azərbaycan Respublikası Əmlak

                                                                         Məsələləri Dövlət  Komitəsinin yanında

                                                                         Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

                                                                         Xidmətinin___________Ərazi İdarəsinin

                                                                          rəisi _________________________ 

 

                                                    Ərizə

Ərizənin müraciət tarixi:                                                            İcra müddəti

 

 

                                                            Ərizəçi haqqında məlumatlar

Soyadı, adı, atasının adı :                                        

Yaşadığı ünvan:

Etibarnamə:

Elektron poçt ünvanı

Əlaqə telefonları:

 

 

                                         Ərizənin məqsədi

Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında

Alqı-satqı       

 

 

                              Əmlak haqqında məlumatlar

Əmlak bölməsi:

Reyestr nömrəsi:

Qeydiyyat nömrəsi və tarixi:

Ünvanı:

 

 

Ərizəni göndərən:

Ərizənin göndərilmə tarixi:

                                                    

Təsdiqetmə bildirişi

                       ƏMDK  yanında  Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

                       Xidmətinin _____________ Ərazi İdarəsi

 

                                Ərizəçinin adı:

                                Ərizənin nömrəsi:

                                Müraciət tarixi:

                                Hazır olma tarixi:

         Sənədlər götürüləcək otağın nömrəsi:

                                          İş vaxtı: 9:00 -18:00                                  Fasilə 13:00 -  14:00

Go to top