"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

 Başqa vəzifəyə keçirtməklə əlaqədar razılıq

______________ MMC-nin

                                                         direktoru

                                                                          cənab Flankəs Flankəsova
 

 

_________________________

____________________
tərəfindən

                                                      

 ƏRİZƏ

 

Mənə təklif olunan ______________________________ şöbəsinin rəis müavini vəzifəsinə 18.11.20__-cu il tarixindən keçməyə razıyam.

 

Imza:                  _______________________

18.11.20__-cu il

Go to top