"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide

 

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

 

Dövlət rüsumunun qaytanlaması haqqında

ƏRİZƏ

 

 

 Rayon (Şəhər) Məhkəməsinin icraatında olmuş ___________________________

(mülkı ışin adı)

mülki ış üzrə icraata xıtam verildiyı üçün Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinın 114.1.4-cü maddəsinə uyğun olaraq dövlət rüsumunun qaytarılmasını təmin etməyinizi xahiş edirəm.

 

Imza

 

Tarix

Go to top