I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
 
 
vergi orqanının tam adı
 
 
____ ünvanda yaşayan __________________________ tərəfindən
 
 
ƏRİZƏ
 
 
Mən, _____________________________________________  mənim mülkiyyətimdə olan _______________________ _________________________________________ ünvanda yerləşən mənzilin _________________________________ MMC üçün hüquqi ünvan kimi istifadə edilməsinə öz razılığımı bildirirəm.
 
 
İmza:
 
Tarix:
Go to top