I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə

 

 

Hərracda, müsabiqədə iştirak etmək üçün

Ərizə

 

Xahiş edirəm _________ ərazisində_____________ bələdiyyə, dövlət mülkiyyətində
(rayon, şəhər) (bələdiyyənin adı) (altından xətt çəkməli)

olan ________ kv.metr və ya______ ha torpaq sahəsinin satılması, icarəyə verilməsi
 

məqsədilə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ____________ Torpaq hərrac və
rayon, şəhər müsabiqə komissiyası (Təşkilatçı) tərəfindən “__” ______ 20__il tarixdə keçiriləcək açıq torpaq hərracında, müsabiqəsində iştirakımı təmin edəsiniz.

Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
- möhürlə zərfdə təklif ( müsabiqə keçirilən hallarda);
- ərizə verilən zaman ərizəçinin adından çıxış etməyə vəkil edilmiş şəxsin adına etibarnamə
(ərizəni ərizəçi üçün təqdim etmədiyi halda)
İmza: _______ _________________________________________________________
(fiziki şəxsin adı, atasının adı və soyadı , hüquqi şəxslərdə imza möhürlə təsdiq edilir - AAS )
 

“___” “_____________” 20_____il.

Qeyd: Ərizə fiziki şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən vəsiqə təqdim edilməklə qəbul edilir. Sənədlərin qəbulundan imtina edildikdə sənəd qəbul edən şəxs tərəfindən ərizəçinin təqdim etdiyi ərizədə imtinanın səbəbi barədə müvafiq qeydlər edilir və sənədlər ərizəçiyə qaytarılır.

Go to top