I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

 

 

İddianı təmin etmənin ləğv edilməsi barədə

ƏRİZƏ

 

 

Rayon (Şəhər) Məhkəməsində _______________________________________________

(mübahisənin predmeti)

mülki iş üzrə mənim tələbimlə iddianın təmin edilməsi barədə qərardad çıxarılmışdır, lakin hazırda iddianı təmin etmə tədbirinə ehtiyac yoxdur. İddianın təmin edilməsi zərurətinin aradan qalxmasına və artıq bu tədbirə ehtiyac olmadığına aşağıdakı hallar dəlalət edir:     

_________________________________________________________________

(iddianın təmın edilməsi zərurətini aradan qaldıran səbəblər)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 162-ci maddəsinə əsasən,

xahiş edirəm:

 

İddianı təmin etməni ləğv edəsiniz.

 

 

İmza

Tarix

Go to top