I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 

 

___________________ rayon məhkəməsinə

___________ №-li mülki iş üzrə cavabdeh (iddiaçı)

tərəfindən

 

 

 

İddianın təmin edilməsi barədə

ƏRİZƏ

 

Rayon (Şəhər) Məhkəməsinin icraatında ____________________________________

(mübahisə predmetı)

üzrə mülki iş var. Bu iş üzrə iddianın təmin edilməməsi məhkəmə qətnaməsinin gələcəkdə icrasını çətinləşdirə (və ya qeyri-mümkün edə) bilər. Qətnamənin gələcəkdə icrasının çətinləşəcəyinə və ya qeyri-mümkün olacağına aşağıdakı hallar dəlalət edir: ____________

(hallar sadalanır)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 157-158-ci maddələrinə əsasən,

 

xahiş edirəm:

 

İddianı təmin etmək üçün müvafıq tədbir görəsiniz: cavabdehdə (və ya sair şəxslərdə) olan cavabdehə məxsus əmlak, yaxud pul məbləği üzərinə həbs qoyasınız (müəyyən hərəkətləri etməyi cavabdehə qadağan edəsiniz, cavabdehə əmlak verməyi və ya ona olan münasibətdə sair öhdəlikləri yerinə yetirməyi başqa şəxslərə qadağan edəsiniz və s )

 

 

İmza

Tarix

Go to top