I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Ə R İ Z Ə

 

Aşağıda göstərilən sənədləri təqdim edərək, iddia sənədində göstərilmiş coğrafi adı (qrafik və ya təsviri ifadəsini), coğrafi göstərici kimi qeydə almağınızı xahiş edirəm  (edirik).

 

{730} İddiaçı:

  

                            

(hüquqi şəxsin tam adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 iddiaçılar üçün ÜƏMT standartının 3-jü maddəsinə əsasən ölkənin kodu (müəyyənləşdirilibsə)                           

 qİddiaçının tam ünvanı

 

                                                                                                                                                                     

Telefon: 

 faks:

 E-mail:

 {750} Məktublaşma üçün ünvan (ünvançının tam poçt ünvanı, şəxsi adı və ya hüquqi adı) :

 

                               

Telefon:    

 faks:  

 E-mail:

                                                                          Coğrafi göstəriciyə dair məlumatlar

 

Coğrafi göstəricinin adı

nümunə: “Göyçay narı”

 

 

 

Məhsulun adı

nümunə: “nar”

 

 

 

Coğrafi göstəricinin istifadə forması (sözlə yazılışı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İddia edilən coğrafi göstəricinin (işarənin) qrafik və ya təsviri ifadəsi 

{591}  Rəng və ya rənglərin kombinasiyası (nişanın qeydiyyatı rəngli xahiş olunduğu halda)    

 

 * Təsvir onun üçün ayrılmış hissədə yerləşmədiyi halda, o, tam şəkildə əlavə vərəqdə verilir (əlavə 1)

 

 

İstehsal sahəsi

Əmtəənin istehsal edildiyi və ya xidmətin göstərildiyi coğrafi obyektin hüdudları dəqiqliklə göstərilməlidir. Bu məlumatlar lazım olarsa xəritə ilə dəstəklənə bilər.

Nümunə: “Göyçay şəhərinin hüdudları”

 

 

 

 

 

 

 

Məhsulun təsviri və fərqləndirici xüsusiyyətləri

Məhsulun fiziki, kimyəvi, mikrobioloji və digər oxşar xüsusiyyətlərini açıqlayan məlumatlar olmalıdır.Qeydiyyatı iddia edilən məhsulu digər bölgələrdə bənzər məhsullardan fərqləndirən xüsusiyyətlər; istehsal sahəsinə aid iqlim, torpaq və insan faktoru xüsusiyyətlərinin məhsula göstərdiyi təsirlər bütün detallarıyla bu hissəyə yazılmalıdır.Bu məqsədlə daha əvvəl məhsulla bağlı edilmiş elmi işlərin əlavə olunması və ya belə bir iş yoxdursa mütəxəssis təşkilatlar ilə birgə iddianın formalaşdırılması lazımdır.(universitet, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, araşdırma təşkilatları və s.)

 

 

İstehsal metodu

Eyni növ məhsula aid ümumi istehsal metodlarından savayı, qeydiyyata iddia edilən məhsulun varsa bölgəyə məxsusu xüsusiyyətlər daşıyan istehsal metodu, istehsalda istifadə edilən xüsusi vasitələr bütün detallarıyla açıqlanmalıdır.

 

 

 

Siyahı onun üçün ayrılmış hissədə yerləşmədiyi halda, o, tam şəkildə əlavə vərəqdə verilir (əlavə 2)

 

                                                 

M.Y.                                                               

 

                                 

  iyyəti                         

                            Xudiyev Razim Ramiz oğlu24                                                                                                                        

                _________________                     __________________________________________________              _______________________

                               İmza                                                        (soyadı, adı, vəzifəsi)                                                      tarix

 

İddiaçının və ya patent müvəkkilinin imzası (hüquqi şəxsin adından imzalandıqda möhürlənir).

 

Go to top