I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya

 Ərizələrin və iddia ərizlərin nümünələri

 

 • Atalığın müəyyən olunması və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Alimentin miqdarının azadılması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • İşçinin təqsiri üzündən işgötürənə dəymiş maddi zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində vətəndaşa dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Alimentin  ödənilməsinə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Alimentin sabit pul məbləğində tutulmasına dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Alimentin miqdarının azaldılması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Aliment ödənilməsi barədə sazişin pozulması (dəyişdirilməsi) haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Babanın (nənənin) saxlanması üçün alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Atalığın mübahisə olunması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nəvənin saxlanması üçün alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Birgə əmlakın bölünməsinə  dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Əmlak tələbinə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • İşgötürənin xeyrinə işçidən borcun tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın əmlakına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Əmək haqqının və ödənişin gecikdirilməsinə görə kompensasiyanın tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi və dəymiş mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Yaşayış sahəsindən istifadə hüququnun itirilmiş hesab edilməsinə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində vətəndaşa dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • İntizam tənbehinin götürülməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Mənzildən istifadə hüququnun tanınması və icarə müqaviləsinin bağlanmasına dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Valideynlərin saxlanması üçün alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın ləğvinə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın etibarsız sayılması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın pozulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın pozulması və əmlakın bölünməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın pozulması,alimentin tutulması və əmlakın bölünməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın pozulması, uşaqın yaşayış yerinin müəyyən olunması və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikahın etibarsız sayılması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikah müqaviləsinin etibarsız sayılması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Nikah müqaviləsinin pozulması (dəyişdirilməsi) haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Aliment ödənilməsi barədə sazişin etibarsız sayılması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Respublikadan xarici dövlətə sərbəst surətdə gedib-gəlmə hüququnun verilməsinə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Uşağlarından ayrı yaşayan valideynin valideynlik hüquqlarının həyata keçirilməsi qaydaları haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Valideynlik hüququndan məhrumetməyə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Valideynlərin saxlanması üçün alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın əmlakına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın işgüzar nüfuzunun, şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi mübahisələrinə dair iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın işgüzar nüfuzunun müdafiəsi və dəymiş mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Atalığın müəyyən olunması və alimentin tutulması haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Vətəndaşın sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Ailə başçısının ölümü nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında iddia ərizəsi - YÜKLƏ
 • Doğum faktının müəyyən edilməsinə dair ərizəYÜKLƏ
 • Məhkəmə aktının icraatına  möhlət verilməsinə dair ərizə - YÜKLƏ
 • Seçicilərin siyahısına salınması haqqında ərizə - YÜKLƏ
 • Pul tələbinə dair ərizə - YÜKLƏ
 • Qohumluq və vəfat etməsi faktının müəyyən edilməsinə dair ərizə - YÜKLƏ
Go to top